Chat with us, powered by LiveChat

RoHS Direktiv

Download pdf(Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EC, Direktivet er ikke en lov men en forordning, som lægger restriktioner på seks farlige stoffer/ materialer, der bruges i elektronisk- og elektrisk udstyr. Direktivet er tæt forbundet med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/EC, som målsætter indsamling og/eller genbrug/bortskaffelse af elektroniske og elektriske komponenter/materialer. Dette tiltag er taget for at løse de stigende problemer i forbindelse med forurening af vore omgivelser.

RoHS bliver ofte refereret til som det bly-fri direktiv, men omfatter i alt restriktiv brug af seks stoffer: Bly – kviksølv – cadmium -crom VI - PBB - polybrominat biphenyl, bromeret flammehæmmer - PBDE – polybrominat diphenyl æter, bromeret flammehæmmer.

RoHS 2

Fem år efter tilblivelsen af RoHS blev der af EU-parlamentet - d. 8. juni 2011 - vedtaget et nyt direktiv, der er kendt som RoHS2. RoHS2-direktivet er EU’s direktiv nr. 2011/65/EU. RoHS er en forkortelse for Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment eller på dansk, begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

RoHS2-direktivet forbyder brugen af følgende farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, som sælges i EU, fra 1. juli 2006: Bly – cadmium – kviksølv - hexavalent chrom (chrom 6+) - polybromerede biphenyler (PBB) – Polybromerede - diphenylethere (PBDE). Formålet med direktivet er at begrænse påvirkningen af mennesker og miljø, der sker dels ved brugen og dels ved bortskaffelsen af elektriske og elektroniske produkter.

RoHS 3

Der er tilføjet 4 nye stoffer til den oprindelige RoHS 2 liste. Den nye RoHS 3 liste, der er gældende fra 22/7-2019, indeholder følgende stoffer:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP).

Konklusion:

Efter vores bedste overbevisning indeholder Sodemann Industrifjedre A/S' produkter ikke ovennævnte stoffer/ materialer og lever derfor op til RoHS, RoHS 2 og RoHS 3 direktiverne.

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette websted fungerer desværre ikke godt med Internet Explorer. Vi anbefaler at bruge en af nedenstående gratis browsere. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf: 8672 0099 eller på email: [email protected]

Ophavsret © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. Alle rettigheder forbeholdes.