Information om fortrydelsesret og returnering af varer

a:
Der er 14 dages fortrydelsesret på alle varer bestilt online hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Fristen regnes fra tidspunktet for modtagelse af varen/den første af flere leveringer.

Ønsker kunden at udøve sin fortrydelsesret, skal denne inden udløbet af fortrydelsesfristen afgive skriftlig meddelelse herom til SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Kunden kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, som er tilgængelig på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ hjemmeside.

For at sikre korrekt håndtering af returvarer modtager SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ikke varer retur uden forudgående aftale herom. I forbindelse med en sådan aftale modtager kunden et returnummer fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Dette returnummer skal påføres pakken eller den medfølgende dokumentation ved returnering.

b:
Det bemærkes, at fjedre/varer ved anvendelse/påvirkning kan ødelægges, og dermed ikke være egnede til gensalg hvis varen på nogen måde er benyttet. Af samme årsag leveres varerne i en gennemsigtig forseglet plastpose. Ønskes den under pkt. 6.a beskrevne fortrydelsesret anvendt, må den gennemsigtige plastpose af hensyn til varens gensalgsværdi ikke åbnes, idet SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S i modsat fald er berettiget til at afvise de returnerede varer. Ved tilbagetræden fra en aftale om en vare skal kunden afsende eller aflevere varen til SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S senest 14 dage efter den dato, hvor kunden meddelte sin beslutning om at træde tilbage fra aftalen.

Ved tilbagetræden fra en aftale om en vare skal SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S tilbagebetale alle beløb, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, modtaget fra kunden senest 14 dage fra den dato, hvor kunden meddelte sin beslutning om at træde tilbage fra aftalen. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har ikke pligt til at tilbagebetale de ekstra omkostninger, der er forbundet med, at kunden har valgt en anden og dyrere leveringsform end den standardlevering, som SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har tilbudt forud for købet.

Kunden afholder de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Returforsendelsen skal foregå i god og egnet emballage. Kunden har ansvaret og hæfter, hvis varen forsvinder eller bliver beskadiget i forbindelse med returforsendelsen. Returfragt krediteres ikke.

Varerne returneres til SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, Gamma 5, 8382 Hinnerup, Danmark.

c:
Special fremstillede varer bestilt af kunden tages aldrig retur - uanset årsag.


Såfremt du som forbruger ønsker at klage over dit køb på denne hjemmeside, henvises du til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt til Onlineplatformen http://ec.europa.eu/consumers/odr/, hvorfra der er informationer om dine muligheder for en udenretslig tvistbilæggelse af din klage. Du kan kun anvende Onlineplatformen, hvis du bor i EU. I forbindelse med din klage kan du indsætte vores e-mailadresse sif@fjedre.dk.

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette websted fungerer desværre ikke godt med Internet Explorer. Vi anbefaler at bruge en af følgende gratis browsere:

Ophavsret © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. Alle rettigheder forbeholdes.