Salgs- og leveringsbetingelser - B2B

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - B2B - version marts 2017
Salgs- og leveringsbetingelser B2B, Erhverv. Gældende ved al samhandel mellem kunden og SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S

 

1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder både ved almindeligt køb af varer direkte hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S og ved køb af varer på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' hjemmeside.


2.


Priser samt betalingsbetingelser
a: Pris og mængderabat på standardfjedre vises i onlineshoppen.
På varer hvor der ikke fremgår priser og mængderabatter, kan disse oplyses ved henvendelse.
b: Ved samlede bestillinger, men hvor der skal leveres over flere gange, gælder at priser, mængderabat og fragt beregnes på grundlag af hver enkelt levering og ikke for den samlede bestilling. Igangværende ordre, der ikke er leveret, eller leverede ordrer, kan kun ændres med skriftlig accept fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Såfremt der ændres på bestilt antal ved igangværende ordre eller leveret ordre, vil mængderabatter ændres, og derfor vil stykpris altid følge gældende prisliste og faktureres derefter.
c: Fakturaminimum.
På onlineshoppen er mindste fakturaværdi på varer ekskl. forsendelsesomkostninger og ekskl. moms. Gældende mindste fakturaværdi på onlineshoppen vil fremgå inden ordre skal godkendes. På telefonordre/ mailordre/brevordre/faxordre/besøg og så videre, er mindste fakturaværdi på varer ekskl. forsendelsesomkostninger DKK 250,00 ekskl. moms.
d: Priser er ekskl. moms og forsendelsesomkostninger.
e: Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato, hvis ikke andet er aftalt.
f: Betaling kan ske via kreditkort på onlineshoppen eller ved bankoverførsel til:
Jyske Bank
Søborg Hovedgade 88
2860 Søborg
Konto nr. 5075 1058947
IBAN: DK 9050750001058947
SWIFTCODE: JYBADKKK
g: Efter forfaldsdato beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.
h: For udsendelse af rykkere, i tilfælde af for sen betaling, beregnes et gebyr på DKK 100,00 pr. rykker.


3.


Ejendomsforbehold
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S bevarer den fulde ejendomsret til de leverede varer indtil fuld betaling herunder påløbne rentekrav har fundet sted. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ ejendomsforbehold gælder for alle varer, hvor købsprisen (inklusive en erlagt udbetaling) overstiger DKK 2.000,00.


4.


Ansvarsbegrænsninger
a: Der tages forbehold for mellemsalg, midlertidigt udgåede varenumre, trykfejl, tekniske svigt i forbindelse med anvendelse af SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' hjemmeside, manglende behandling af ordrer som følge heraf, med videre. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S påtager sig intet ansvar for sådanne forhold.
b: De for varerne i kataloget og på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' hjemmeside angivne tekniske værdier vedrørende for eksempel dimensioner, vandringer, slaglængder og kræfter er alene vejledende gennemsnitsværdier. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle afvigelser fra gennemsnitsværdierne. Angivelse af tekst og tekniske informationer på hjemmesiden ændres løbende, og kan derfor være forskellig fra tidligere oplyst i for eksempel katalog.
c: Ved faktiske mangler og produktskader er SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kun ansvarlig, hvis det kan bevises, at manglen eller skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S's side. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avance eller andet indirekte tab lidt som følge af ovennævnte mangler og produktskader.
d: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' erstatningsansvar kan herudover beløbsmæssigt maksimalt udgøre fakturabeløbet for den pågældende leverance.
e: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S er ikke ansvarlig for skader som følge af overbelastning af leverede varer, forkert anvendelse af varer, samt eventuel brintskørhed som følge af elektrolytisk overfladebehandling.
f: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S er i øvrigt ansvarsfri i tilfælde af force majeure.
g: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hjælper gerne med vejledning og beregning. Såfremt der stilles specielle krav til en vare eller anvendelsen af denne, skal dette specifikt oplyses skriftligt senest ved ordreafgivelse. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan aldrig gøres ansvarlig for vejledning og beregninger, idet SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ikke kan anses for at være bekendt med konstruktioner, montage, vægtangivelser, med mere. Kunden har det fulde ansvar ved at bestille og anvende de købte varer ud fra modtaget vejledning og beregning.
h: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan kun pålægges et produktansvar, hvor gældende lovgivning, herunder produktansvarsloven, tilsiger dette.


5.


Levering, herunder over- eller underlevering
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S forbeholder sig i handler med specialfjedre ret til at over- eller underlevere med op til 10% af den bestilte mængde.
b: Over- samt underlevering modsvares af tilsvarende regulering af fakturabeløbet.
c: Alt leveres EXW - EX Works med mindre andet skriftligt er aftalt.


6.


Reklamation
a: Reklamation over mangler skal ske skriftligt inden 8 dage fra levering. Reklamationsretten omfatter fejl og mangler ved varen, som var til stede på leveringstidspunktet.
b: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har, udover hvad der ovenfor er bestemt, intet ansvar for mangler, og kunden kan derfor ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af ovenstående. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hæfter således ikke under nogen omstændigheder for varer, der har taget skade i forbindelse med montage, anvendelse, belastning, generel brug samt miljø, idet disse forhold påvirker holdbarheden og levetiden for varerne. Da disse former for påvirkning er uden for SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ kontrol, kan der ikke garanteres for varernes kvalitet og egenskaber ud over, hvad der følger af ovennævnte reklamationsret.


7.


Returnering af varer
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S modtager ikke varer retur uden særlig forudgående aftale herom. I forbindelse med en sådan aftale modtager kunden et returnummer fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Dette returnummer skal påføres pakken eller den medfølgende dokumentation ved returnering.
En returneringsaftale udløber 1 uge efter datoen for aftalens indgåelse. Hvis pakken eller den medfølgende dokumentation ikke er påført noget returnummer, kan en returneret vare afvises, og der vil ikke blive udstedt en kreditnota. Kunden betaler returomkostningerne.
Returforsendelsen skal foregå i god og egnet emballage. Kunden har ansvaret, såfremt der sker skader på returforsendelsen på grund af dårlig eller utilstrækkelig emballering.
I tilfælde af brudt forseglet emballage kan varer ikke returneres.
b: Af hensyn til omkostninger til kvalitetskontrol med videre, krediteres ved returnering af varer maksimalt 50% af fakturabeløbet.


8.


Lovvalg og værneting
a: Enhver tvistighed mellem kunden og SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S skal afgøres efter dansk ret, med undtagelse af eventuelle lovvalgsregler, der måtte henføre tvistens behandling til et andet land og et andet lands lov. Retten i Aarhus, Danmark, er værneting.


 

Ophavsret © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. Alle rettigheder forbeholdes.