Chat with us, powered by LiveChat

Salgs- og leveringsbetingelser - B2B

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - B2B - version marts 2017
Salgs- og leveringsbetingelser B2B, Erhverv. Gældende ved al samhandel mellem kunden og SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S

 

1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder både ved almindeligt køb af varer direkte hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S og ved køb af varer på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' hjemmeside.


2.


Priser samt betalingsbetingelser
a: Pris og mængderabat på standardfjedre vises i onlineshoppen.
På varer hvor der ikke fremgår priser og mængderabatter, kan disse oplyses ved henvendelse.
b: Ved samlede bestillinger, men hvor der skal leveres over flere gange, gælder at priser, mængderabat og fragt beregnes på grundlag af hver enkelt levering og ikke for den samlede bestilling. Igangværende ordre, der ikke er leveret, eller leverede ordrer, kan kun ændres med skriftlig accept fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Såfremt der ændres på bestilt antal ved igangværende ordre eller leveret ordre, vil mængderabatter ændres, og derfor vil stykpris altid følge gældende prisliste og faktureres derefter.
c: Fakturaminimum.
På onlineshoppen er mindste fakturaværdi på varer ekskl. forsendelsesomkostninger og ekskl. moms. Gældende mindste fakturaværdi på onlineshoppen vil fremgå inden ordre skal godkendes. På telefonordre/ mailordre/brevordre/faxordre/besøg og så videre, er mindste fakturaværdi på varer ekskl. forsendelsesomkostninger DKK 250,00 ekskl. moms.
d: Priser er ekskl. moms og forsendelsesomkostninger.
e: Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato, hvis ikke andet er aftalt.
f: Betaling kan ske via kreditkort på onlineshoppen eller ved bankoverførsel til:
Jyske Bank
Vesterbrogade 9
1780 København v
Konto nr. 5075 1058947
IBAN: DK 9050750001058947
SWIFTCODE: JYBADKKK
g: Efter forfaldsdato beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.
h: For udsendelse af rykkere, i tilfælde af for sen betaling, beregnes et gebyr på DKK 100,00 pr. rykker.
i:

Ved akut behov for levering af fjedre udenfor normal arbejdstid, vil vi selvfølgelig gerne hjælpe. Vi kan ikke hjælpe med vejledning og beregninger osv. udenfor normal arbejdstid, men vi kan ved akut behov såsom maskine havari, nedbrud, reparation af kritisk maskineri mm. sørge for at varer kan blive pakket, og klargjort til afhentning eller forsendelse foranlediget af kunden.

Det er selvfølgelig klart at telefon ekspedition og pakning af varer udenfor normal åbningstid, vil være forbundet med nogle gebyrer. Disse gebyrer vil eliminere ikke-akutte henvendelser.

Følgende gebyrer (ex. Moms) er gældende:
Opkald udenfor normal arbejdstid (mandag til torsdag fra 07.00 til 16.30 og Fredag 08.00 til 15.30), samt i weekender og på helligdage, vil der blive faktureret 500 kr. Beløbet dækker kun for opkaldet.

Såfremt det under samtalen konkluderes at der skal pakkes varer, skal en medarbejder tilkaldes og virksomheden åbnes. Denne ekspedition vil (i tillæg til opkaldsgebyret) blive faktureret 1000 kr. på hverdage, samt 1500 kr. i weekender og helligdage. (Ekspeditionstillæg går ubeskåret til medarbejder)

Ved brug for akut hjælp, kan du træffe en medarbejder på 87 38 87 97 eller Jørgen Sodemann på 20 11 63 03.3.


Ejendomsforbehold
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S bevarer den fulde ejendomsret til de leverede varer indtil fuld betaling herunder påløbne rentekrav har fundet sted. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ ejendomsforbehold gælder for alle varer, hvor købsprisen (inklusive en erlagt udbetaling) overstiger DKK 2.000,00.


4.


Ansvarsbegrænsninger
a: Der tages forbehold for mellemsalg, midlertidigt udgåede varenumre, trykfejl, tekniske svigt i forbindelse med anvendelse af SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' hjemmeside, manglende behandling af ordrer som følge heraf, med videre. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S påtager sig intet ansvar for sådanne forhold.
b: De for varerne i kataloget og på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' hjemmeside angivne tekniske værdier vedrørende for eksempel dimensioner, vandringer, slaglængder og kræfter er alene vejledende gennemsnitsværdier. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle afvigelser fra gennemsnitsværdierne. Angivelse af tekst og tekniske informationer på hjemmesiden ændres løbende, og kan derfor være forskellig fra tidligere oplyst i for eksempel katalog.
Sodemann Industrifjedre A/S kan ikke – og er ikke - forpligtet til at informere kunder, der tidligere har anvendt varer, såfremt der forekommer tekniske ændringer på et produkt.
c: Ved faktiske mangler og produktskader er SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kun ansvarlig, hvis det kan bevises, at manglen eller skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S's side. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avance eller andet indirekte tab lidt som følge af ovennævnte mangler og produktskader.
d: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S' erstatningsansvar kan herudover beløbsmæssigt maksimalt udgøre fakturabeløbet for den pågældende leverance.
e: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S er ikke ansvarlig for skader som følge af overbelastning af leverede varer, forkert anvendelse af varer, samt eventuel brintskørhed som følge af elektrolytisk overfladebehandling.
f: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S er i øvrigt ansvarsfri i tilfælde af force majeure.
g: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hjælper gerne med vejledning og beregning. Såfremt der stilles specielle krav til en vare eller anvendelsen af denne, skal dette specifikt oplyses skriftligt senest ved ordreafgivelse. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan aldrig gøres ansvarlig for vejledning og beregninger, idet SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ikke kan anses for at være bekendt med konstruktioner, montage, vægtangivelser, med mere. Kunden har det fulde ansvar ved at bestille og anvende de købte varer. Det påhviler altid kunden at lave en tilstrækkelig kvalitetskontrol af alle leverede varer straks ved modtagelse og inden varer lægges på lager, monteres, videresendes eller på anden måde anvendes.
h: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan kun pålægges et produktansvar, hvor gældende lovgivning, herunder produktansvarsloven, tilsiger dette.


5.


Levering, herunder over- eller underlevering
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S forbeholder sig i handler med specialfjedre ret til at over- eller underlevere med op til 10% af den bestilte mængde.
b: Over- samt underlevering modsvares af tilsvarende regulering af fakturabeløbet.
c: Alt leveres EXW - EX Works med mindre andet skriftligt er aftalt.


6.


Reklamation
a: Reklamation over mangler skal ske skriftligt inden 8 dage fra levering. Reklamationsretten omfatter fejl og mangler ved varen, som var til stede på leveringstidspunktet.
b: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har, udover hvad der ovenfor er bestemt, intet ansvar for mangler, og kunden kan derfor ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af ovenstående. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hæfter således ikke under nogen omstændigheder for varer, der har taget skade i forbindelse med montage, anvendelse, belastning, generel brug samt miljø, idet disse forhold påvirker holdbarheden og levetiden for varerne. Da disse former for påvirkning er uden for SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S’ kontrol, kan der ikke garanteres for varernes kvalitet og egenskaber ud over, hvad der følger af ovennævnte reklamationsret.


7.


Returnering af varer
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S modtager ikke varer retur uden særlig forudgående aftale herom. I forbindelse med en sådan aftale modtager kunden et returnummer fra SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Dette returnummer skal påføres pakken eller den medfølgende dokumentation ved returnering.
En returneringsaftale udløber 1 uge efter datoen for aftalens indgåelse. Hvis pakken eller den medfølgende dokumentation ikke er påført noget returnummer, kan en returneret vare afvises, og der vil ikke blive udstedt en kreditnota. Kunden betaler returomkostningerne.
Returforsendelsen skal foregå i god og egnet emballage. Kunden har ansvaret, såfremt der sker skader på returforsendelsen på grund af dårlig eller utilstrækkelig emballering.
I tilfælde af brudt forseglet emballage kan varer ikke returneres.
b: Af hensyn til omkostninger til kvalitetskontrol med videre, krediteres ved returnering af varer maksimalt 50% af fakturabeløbet.


8.


Lovvalg og værneting
a: Enhver tvistighed mellem kunden og SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S skal afgøres efter dansk ret, med undtagelse af eventuelle lovvalgsregler, der måtte henføre tvistens behandling til et andet land og et andet lands lov. Retten i Aarhus, Danmark, er værneting.


 

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette websted fungerer desværre ikke godt med Internet Explorer. Vi anbefaler at bruge en af nedenstående gratis browsere. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf: 8672 0099 eller på email: [email protected]

Ophavsret © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. Alle rettigheder forbeholdes.