Brug og opbevaring af personlig data

Oplysninger som indtastes i forbindelse med køb fra Online shoppen, behandles i overensstemmelse med gældende dansk ret.

Når du bruger Online shoppen registrer vores system følgende: Sider du har kigget på og hvornår, hvilken browser du bruger, og hvilken IP-adresse du har. Derudover benyttes der Cookies til at indsamle oplysninger til statistiske formål for at måle trafikken på Online shoppen. Sodemann Industrifjedre A/S kan på baggrund af disse oplysninger ikke identificere dig. Sodemann Industrifjedre A/S indsamler og gemmer kun disse oplysninger for at analysere, og derved optimere Online shoppen.

For at gennemføre en bestilling er det nødvendigt at gemme visse data. Disse data er bla. navne, adresser, e-mail og varedata. Foretages et køb med kreditkort, gemmes kreditkort oplysninger ikke. Sodemann Industrifjedre A/S ser ikke disse data da al info bliver sendt krypteret direkte til en godkendt betalingsgateway.

Alle informationer, kundeoplysninger og bestillinger bliver behandlet strengt fortroligt. Sodemann Industrifjedre A/S vil aldrig videregive nogen form for data til tredje part.

Ønsker du indsigt i dine oplysninger er du velkommen til at skrive til Sodemann Industrifjedre A/S på sif@fjedre.dk

Ophavsret © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. Alle rettigheder forbeholdes.