Fjedre.dk Fjaer.net Fjadrar.se Jouset.com Industriele-veren.nl Molle-industriali.it sodemann-pruziny.sk
Industrial-springs.com Ressorts-sodemann.fr Sodemann-gasfedern.de Sodemann-sprezyny.pl Muelles-industriales.es sodemann-pruziny.cz sodemann-rugok.hu
 
sodemann-springs.us sodemann-springs.us

Kvalitetssikring, miljø, Reach, SVHC, Rohs, Coc, CE og Konfliktmineraler

Sodemann Industrifjedre A/S leverer vare til alle former for virksomheder og brancher. Som en naturlig del i en ansvarsbevidst og korrekt drevet virksomhed er der ofte kunder der efterspørger info omkring ovenstående spørgsmål. Sodemann Industrifjedre A/S har hermed gjort rede for vores stillingtagen til spørgsmålene.Dokument på specifikke områder kan printes ud som dokumentation.

 

Kvalitet & produktions sikring

pdf4Sodemann Industrifjedre A/S er en virksomhed, der har handel med fjedre som speciale. Vi tilbyder hurtig levering fra dag til dag fra Danmarks største lager af fjedre. Vi tilbyder desuden at løse opgaver med speciel fjeder. Sodemann Industrifjedre A/S leverer kun fjedre fra produktioner der alle holder en meget høj standard. De fabrikker vi arbejder sammen med har alle produktion og målefaciliteter der lever op til nutidens høje krav til kvalitet. Der anvendes kun certificeret tråd i bedste kvalitet. Overholdelse af disse krav er tilstrækkelig sikkerhed for den tekniske kvalitet.

I vores katalog kan informationer omkring DIN normer og Werkstoff nr. EN Normer mm. findes ved de forskellige varegrupper.Der er normalt ikke behov for særlig specifikation af de enkelte standardfjedre leverancer. Hvis der ved bestilling af specialfjedre ønskes målerapporter, eller kopi af tråd certifikat fra tråd leverandør, kan det leveres sammen med ordren. Ved bestilling skal defineres hvilken informationer der ønskes.

Hver vare Sodemann Industrifjedre A/S leverer, har sit eget varenummer og alle data er registreret på edb. Alle tegninger, billeder og data er sikret med komplet backup både internt og eksternt.

Øvrige krav til kvalitet hos os, såsom hurtig levering, leveringssikkerhed, just in time leveringer, priser og service etc. bliver imødekommet med tidssvarende indsigt og teknologi på områderne ordre- og lagerstyring, økonomi og administration mv. Hertil kommer, at vi med dygtige medarbejdere i en særlig niche virksomhed opretholder et personligt ansvar i alle led.

Sodemann Industrifjedre A/S vil til stadighed være den foretrukne og bedste leverandør af standardfjedre. Derfor gennemfører Sodemann Industrifjedre A/S løbende forbedringer og optimeringer der hele tiden sørger for at vi overholder høje interne krav. Sodemann Industrifjedre A/S imødeser gerne al konstruktiv kritik således at vi i dialog med kunderne altid er i stand til at opfylde flest mulige eksterne krav fra vores kunder.


Miljø politik

pdf4Sodemann Industrifjedre A/S er en handelsvirksomhed med kontor og lager - ingen produktion. En sund drift er grundlæggende baseret på at der anvendes sund fornuft på alle områder, dette er selvfølgelig også gældende ved miljø spørgsmål. Sodemann Industrifjedre A/S har fokus på at beskytte vores fælles miljø bedst muligt. Vi har intet med farlige kemikalier og andre farlige produkter at gøre. Vi sorterer affald som plast – metal – glas – pap mm. Al affald bortskaffes i sorteret form på nær genbrugsstationer. Vi følger alle regler på genbrugsstationerne så vi derved sikre os at miljø krav overholdes. Hvis kunder er i tvivl om hvordan udtjente varer købt hos os skal bortskaffes, er kunden altid velkommen til at sende varer til os, og vi vil bortskaffe skrot på korrekt vis.


REACH Direktiv EU´s kemikalielov.

pdf4REACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er navnet på en forordning (EF nr. 1907/2006) fra Europa-Kommissionen der har til formål at sikre, at de 100.000 forskellige typer kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. Forslaget har betydning for alle kemikalier, der produceres, importeres eller anvendes på en mængde af min. 1 ton årligt af en virksomhed i et EU-medlemsland. For en række af de mest sundheds- og miljøfarlige kemikalier forpligtes virksomhederne til at bruge et mindre farligt kemikalie, hvis det er muligt. Der er i vores produkter ikke anvendt kemikalier der optræder på REACH direktivets kandidatliste over skadelige stoffer med en koncentration over 0,1 vægtprocent. Vores produkter indeholder ingen kemikalier eller farlige stoffer, og der anvendes kun alm. olier og smøremidler mm. til produktion af fjedre.

SVHC.

Der er ikke anvendt kemikalier fra SVHC-listen i vores produkter. 

SVHC er en liste med en række stoffer, som er særllgt farlige, klassificeret særskilt under REACH (Substances of Very High Concern =  SVHC). Listen (opdateret 7/7-17) kan ses her.    


ROHS Direktiv.

RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EC, Direktivet er ikke en lov men en forordning, som lægger restriktioner på seks farlige stoffer/ materialer, der bruges i elektronisk- og elektrisk udstyr. Direktivet er tæt forbundet med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/EC, som målsætter indsamling og/ eller genbrug/ bortskaffelse af elektroniske og elektriske komponenter/ materialer. Dette tiltag er taget for at løse de stigende problemer i forbindelse med forurening af vore omgivelser.

RoHS bliver ofte refereret til som det bly-fri direktiv, men omfatter, i alt, restriktiv brug af seks stoffer som her angivet: Bly – Kviksølv – Cadmium -Crom VI - PBB - Polybrominat biphenyl, bromeret flammehæmmer - PBDE – polybrominat diphenyl æter, bromeret flammehæmmer.

RoHS 2

Fem år efter tilblivelsen af RoHS, blev der af EU parlimentet - d. 8. juni 2011 - vedtaget et nyt direktiv kendt som RoHS2. RoHS2-direktivet er EU’s direktiv nr. 2011/65/EU. RoHS er en forkortelse for Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment eller på dansk, begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

RoHS2-direktivet forbyder brugen af følgende farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, som sælges i EU, fra 1. juli 2006: Bly – Cadmium – Kviksølv - Hexavalent chrom (chrom 6+) - Polybromerede biphenyler (PBB) – Polybromerede - diphenylethere (PBDE) Formålet med direktivet er at begrænse påvirkningen af mennesker og miljø, der sker dels ved brugen og dels ved bortskaffelsen af elektriske og elektroniske produkter.

Konklusion:

Efter vores bedste overbevisning indeholder Sodemann Industrifjedre A/S produkter ikke ovennævnte stoffer/ materialer og lever derfor op til ROHS og ROHS 2 direktivet.


Sikring af arbejdsbetingelser.

pdf4Efter vores undersøgelser og viden, får Sodemann Industrifjedre A/S ikke varer fra produktioner der ikke overholder sikre og gode arbejdsbetingelser for både administrativt og producerende personale. Sodemann Industrifjedre A/S accepterer ikke leverandører der anvender børnearbejde, udnytter arbejdskraft, benytter tvangsarbejde, arbejder imod gældende lovkrav, diskriminerer, ikke respekterer miljøkrav mm. Al produktion foregår efter gældende regler og efter respekt for medarbejdere. Såfremt disse forhold ikke overholdes vil Sodemann Industrifjedre A/S straks afbryde samarbejde.


CE Certifikater.

pdf4Der findes ikke CE certifikater på produkterne i SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S produktprogram. Vores varer er ikke CE mærket idet ingen produkter indgår i CE grupper der kræver mærkning. Det er ikke relevant at CE mærke fjedre som en enkelt enhed.


 


Konfliktmineraler

pdf4I 2010 underskrev præsident Obama loven Dodd-Frank Consumer Protection Act. Sektion 1502 i loven omhandler international handel med og brug af konfliktmineraler. Termen konfliktmineraler henviser til konfliktdiamanter eller bloddiamanter og refererer til råvarer, som stammer fra visse dele af verden, hvor der forekommer konflikter som følge af udvinding og handel med disse råvarer.
Der er gjort forskellige internationale indsatser med henblik på at reducere handlen med konfliktråvarer for at begrænse incitamentet til at udvinde og slås om dem. Dodd-Frank Reform and Consumer Protection-loven fra 2010 kræver, at producenter gennemgår deres forsyningskæder og indrapporterer brugen af konfliktmineraler.

De mest udvundne konfliktmineraler er cassiterit (til tin), wolframit (til tungsten), coltan (til tantalum) samt guld, som eksporteres fra forskellige lande gennem en række mellemmænd, inden de købes af multinationale elektronikvirksomheder. Disse mineraler er vigtige ved fremstillingen af forskellige elektroniske enheder.

For at sikre vores kunder at ingen af vores produkter er i modstrid med Dodd-Frank Reform-loven eller indeholder konfliktmineraler generelt, erklærer vi hermed, at:

INGEN af SODEMANN Industrifjedre A/S' produkter indeholder de ovennævnte råvarer.


Long term suppliers' declaration

pdf4Klik på pdf-logoet for at downloade en long term declaration gældende til d. 31.12.2017

0

Tel: 86720099 

Vi sidder klar ved telefonen for at hjælpe dig!
Mandag - torsdag: 08.00 - 16.30
Fredag: 08.00 - 15.30

Gå til kontakt siden

 

Skriv gerne til os!
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via nedenstående formular eller skriv til sif@fjedre.dk


Vi vender tilbage hurtigst muligt!

 

Cookie oplysninger

Dette websted bruger cookies.

Ved fortsat at bruge hjemmesiden, giver du samtykke til brug af cookies.

Læs mere her...

 
Fragtpriser

B2B (Erhverv)
0-5kg: 60,00kr ex. moms
5-10kg: 77,00kr ex. moms
10+ kg: Spørg Sodemann
.

B2C (Privat m. omd.)
0-5kg: 60,00kr inkl. moms
5-10kg: 78,25kr inkl. moms
10+ kg: Spørg Sodemann
.

B2C (Privat u. omd.)
0-5kg: 30,00kr inkl. moms
5-10kg: 56,25kr inkl. moms
10+ kg: Spørg Sodemann
 
Har du fundet en fejl?
Har du spørgsmål?
Skriv til os